A.D. INB Bajmok

A.D. INB Bajmok

RENT A CAR

Istorijat preduzeća:

A.D. INB Bajmok je fabrika, kojoj je osnovna delatnost proizvodnja nameštaja od bukovog masiva, sa dugogodišnjom tradicijom. Osnovana je 07.04.1958.godine, počela je kao mala stolarska radionica koja se bavila uslužnom delatnošću, da bi vremenom izrasla u renomiranog proizvodjača stolica i stolova od bukovog masiva. Pored osnovne delatnosti izrade stilskog i modernog nameštaja, bavimo se restauracijom i popravkom starog stilskog nameštaja, kao i opremanjem ugostiteljskih objekata i hotela, gde smo stekli visok renome.

 

2015

Statisticki aneks

Bilans stanja 2015.

Bilans uspeha

Odluka o sazivanju skupstine

Izvestaj sa odrzane skupstine 29.04.2016.

Izvestaj sa odrazane Skupstine – ispravka

Bilans stanja 2015 – konacan

Bilans uspeha 2015 – konacan

Izvestaj o ostalom rezultatu 2015 – konacan

Izvestaj o promenama na kapitalu 2015 – konacan

Izvestaj o tokovima gotovine 2015 – konacan

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2015.

Godisnji izvestaj o poslovanju 2015

Izvestaj nezavisnog revizora 2015

Napomene uz fin. izvestaje 2015

2016

Bilans stanja 2016

Bilans uspeha 2016

Statisticki izvestaj 2016

Odluka o szivanju skupstine akcionara 4.4.2017

Izvestaj nakon odrzasne skupstine 04.05.

Saziv skupstine 29.6.2017

bilans stanja 2016

bilans uspeha 2016

izvestaj o ostalom rezultatu 2016

izvestaj o promenama na kapitalu 2016

izvestaj o tokovima gotovine

godisnji izvestaj o poslovanju 2016

napomene uz finansijske izvestaje 2016

Izvestaj nezavisnog revizora 2016

godisnji dokument o objavljenim informacijama

Izvestaj sa odrzane Skupstine 29.06.2017.

2017

Saziv skupstine

Statisticki izvestaj 2017

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Bilans stanja 2017

Bilans uspeha 2017

Izvestaj o ostalom rezultatu 2017

Izvestaj o promenama na kapitalu 2017

Izvestaj o tokovima gotovine 2017

Godisnji izvestaj o poslovanju 2017

Napomene 2017

Izvestaj nezavisnog revizora 2017

Izvestaj sa odrzane Skupstine akcionara 27.04.2018.

2018

Bilans Stanja 2018

Bilans Uspeha 2018

Izvestaj o ostalom rezultatu 2018

Izvestaj o promenama na kapitalu 2018

Izvestaj o tokovima gotovine 2018

Godisnji izvestaj o poslovanju 2018

Napomene 2018

Izvestaj nezavisnog revizora 2018

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2018

Saziv skupstine

Izvestaj sa odrzane Skupstine akcionara 2019

2019

Bilans Stanja 2019

Bilans uspeha 2019

Izveštaj o ostalom rezultatu 2019

Izveštaj o tokovima gotovine 2019

Izveštaj o promenama na kapitalu 2019

Napomene -2019

Godišnji izveštaj o poslovanju 2019

Izveštaj revizora 2019

2020

Bilans stanja 2020

Bilans uspeha 2020

Izveštaj o ostalom rezultatu 2020

Izveštaj o tokovima gotovine 2020

Izveštaj o promenama na kapitalu 2020

Napomene za 2020

Godisnji izvestaj o poslovanju 2020

Izveštaj revizora 2020

2021

Poziv za vanrednu sednicu skupstine

Poziv za vanrednu sednicu skupstine