Email

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
rentacar1Izdavanje automobila i usluge transporta
rentacar1Proizvodnja nameštaja
rentacar1Prodaja nameštaja

A.D. INB Bajmok je fabrika, kojoj je osnovna delatnost proizvodnja nameštaja od bukovog masiva, sa dugogodišnjom tradicijom…

INB Proizvodnja d.o.o. Bajmok, je osnovana 14.08.2009.godine, i nastavlja tradiciju proizvodnje nameštaja od bukovog masiva…
Vivana d.o.o. Palić je preduzeće koje je osnovano 31.05.2007.godine, i registrovano kao maloprodaja za prodaju nameštaja…

        Finansijski izvestaj za 2013 Izvestaj odrzane skupstine akcionara Odluka o sazivanju skupstine akcionara Godisnji izvestaj Izvestaj nezavisnog revizora Izvestaj nakon odrzavanja skupstine